Lennox Mini-Split Systems

Lennox.

Search

Search

Sort by SEER

Sort by SEER

SEER Value

SEER Value

Sort by HSPF

Sort by HSPF

HSPF Value

HSPF Value

MPC

Up to 25.5 SEER

Up to 26.5 SEER2

Up to 13.2 HSPF

Up to 13.6 HSPF2

MLB

Up to 28.1 SEER

Up to 25.5 SEER2

Up to 13 HSPF

Up to 10.4 HSPF2

MHB

Up to 21.5 SEER

Up to 21.5 SEER2

Up to 10.8 HSPF

Up to 9.1 HSPF2

MCB

Up to 21 SEER

Up to 21 SEER2

MHA

Up to 19 SEER

Up to 10 HSPF

MCA

Up to 20 SEER

MLA

Up to 24 SEER

Up to 11 HSPF

MPB

Up to 24.5 SEER

Up to 11.5 HSPF